Training: Oefenen met OmahaSystem Zorgplannen

Het Omaha System is het meest gebruikte classificatiesysteem voor de wijkverpleging, maar wordt ook gebruikt in verpleeghuizen, gehandicaptensector en in het sociale domein. Het Omaha System bestaat uit drie samenhangende onderdelen: probleemclassificatie, interventieclassificatie en uitkomstenschalen.

In dit digitale klaslokaal staat het “Oefenen met OmahaSystem zorgplannen” centraal.

Inhoud van de training: Tijdens de bijeenkomst worden alle stappen van het opstellen van een OmahaSystem zorgplan doorlopen vanuit een door de deelnemers mee gebrachte casuïstiek.

Om de training optimaal te benutten is het belangrijk dat je goed voorbereid naar de bijeenkomst komt. Om die reden zal aan jou gevraagd worden om in de dagen voor de training een anamnese bij één van jouw cliënten te doen zodat je tijdens de training deze ervaring bij het uitwerken van een zorgplan kunt meenemen.

Doelstelling: Na deze training weet jij hoe jij een onderbouwd Omaha System zorgplan gemaakt.

Niveau en gewenste voorkennis: Van deelnemers wordt verwacht dat zij “De theorie van het werken met OmahaSystem” beheersen. Daarnaast is ervaring met de praktijk van het werken met OmahaSystem noodzakelijk.

Over de Trainers: De training wordt gegeven door ervaren trainers van de Wijkzorg Academie. 

De Wijkzorg Academie heeft  van de Stichting OmahaSystem Support het keurmerk “erkend scholingsbureau” ontvangen.

Studiebelasting/ accreditatie: Het betreft één (online) bijeenkomst van twee uur, met daaraan voorafgaand een huiswerkopdracht van circa 1,5 uur.  Geaccrediteerd met 2 punten voor het kwaliteitsregister V&V.

Groepsgrootte: de groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en start bij minimaal 6 aanmeldingen. Onze ervaring is dat er zo voldoende persoonlijke aandacht voor de deelnemers is en op die wijze wordt het leereffect zo groot mogelijk. 

Kosten: Deelname aan de training, kost p.p. € 95,- vrijgesteld van btw. Voor een Fysieke of in company training gelden aangepast tarieven, benader ons voor de mogelijkheden!

Wanneer je jezelf online inschrijft voor een training dan ben je verzekerd van een plek in de training.

 Je kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of het contactformulier invullen.

Direct aanmelden

Kosten:


vrijgesteld van btw.


Bekijk hier onze algemene voorwaarden, het klachtenreglement en het privacy statement