Leren

Trainingen Contact

Reflecteren

Trainingen Contact

Inspireren

Trainingen Contact

Waarom kiezen voor de Wijkzorg Academie

Begeleide Intercollegiale Consultatie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgverlener om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Methodisch werken

Is een vaste, weldoordachte manier om zo effectief en efficiënt mogelijk het doel te bereiken dat men voor ogen heeft.

Kwaliteitsverbetering

De trainingen van de Wijkzorg Academie leveren inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening voortdurend te verbeteren.

Persoonlijk/professioneel leiderschap

Creëren van bewustzijn over het handelen vanuit de eigen invloed, kwaliteiten en verantwoordelijkheden.

Trainingen

Intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen

De intercollegiale toetsing is een georganiseerd reflectie moment waarbij je inzicht en feedback krijgt op jouw handelen als (wijk of gespecialiseerd) verpleegkundige.
Lees verder

Methodisch (samen)werken binnen de verpleeghuiszorg

Je versterkt jouw basis en vakkennis als professional, zodat je kritischer leert kijken naar jouw beroepsuitoefening en met plezier in je werk continu verbetert.
Lees verder

De rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces", inclusief (intercollegiale) casustoetsing

In de training leer je de zorgindicatie die door de wijkverpleegkundige gesteld is te vertalen in uitvoerbare zorgdoelen.
Lees verder

Laatste nieuws