Intercollegiale toetsing

Met de Wijkzorg Academie willen wij een actieve bijdrage leveren aan het ‘leren en verbeteren’ van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk.

 

De Wijkzorg Academie assisteert organisaties en/of individuele zorgverleners bij het organiseren van intercollegiale toetsing volgens de systematiek van het V&VN project Intercollegiale Toetsing.
De ervaring leert dat het organiseren van intercollegiale toetsing door de (wijk)verpleegkundigen/verzorgenden zelf vaak uitmondt in een uurtje gezellig met elkaar ervaringen uitwisselen.
Dit in tegenstelling tot een intercollegiale toetsing onder begeleiding van een ervaren procesbegeleider, die aantoonbare winst weet te behalen uit de intercollegiale toetsing.

Mocht je geïnteresseerd zijn in wat de Wijkzorg Academie voor jou of  jouw organisatie kan betekenen? Vul dan hier het contactformulier in.

De WKKGZ verplicht een zorgverlener om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Dit dient een overleg te zijn met knelpunten en/of leerpunten waarbij u van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt. Intercollegiale toetsing is zo’n reflectie moment.

Vanuit de Wijkzorg Academie voldoen wij aan die eisen zoals vastgelegd in de 'Beleidsregel Intercollegiale toetsing' voor verpleegkundig specialisten.

Binnen de intercollegiale toetsing nemen wij de rol aan van procesbegeleider. Dat houdt in dat wij ervoor zorgen dat je na drie bijeenkomsten voldoet aan de eisen van de WKKGZ en dat je aantoonbaar kunt laten zien dat je volgens een gestructureerde methode hebt gewerkt aan reflectie met beroepsgenoten.

Het voordeel van onze methode is dat je op gestructureerde wijze werkt. De intercollegiale toetsing is een georganiseerd reflectie moment waarbij je inzicht en feedback krijgt op jouw handelen als (wijk of gespecialiseerd) verpleegkundige.

Wij bieden de intercollegiale toetsing zowel individueel als in-company aan. Wanneer je belangstelling hebt voor deelname aan een groep vul dan hier het contactformulier in.

Via de button kun je jezelf inschrijven voor intercollegiale toetsing.

 

 

Wijkzorg Academie