Assessment Vakbekwaam Indiceren Wijkverpleegkundigen

Zowel via open inschrijving als incompany te volgen.

Wij hebben nog enkele plekken in ons open aanbod vrij op 5 november 2024 (hele dag in Driebergen/Rijsenburg).

Dit assessment is bedoeld voor verpleegkundigen die indicaties stellen voor de zorgverzekeringswet. Tijdens dit assessment wordt aandacht besteed aan:

  • De wettelijke kaders en richtlijnen voor het indiceren van zorg;
  • Het uitvoeren van systematische en cliëntgerichte indicatiestelling;
  • Het opstellen en evalueren van een bij de cliënt passend en onderbouwd zorgplan;
  • Effectief communiceren met cliënten, mantelzorgers en andere betrokkenen (bijvoorbeeld zorgverzekeraars) over de indicatiestelling en het bij behorende zorgplan;
  • Intercollegiale toetsing;

Hoe ziet het assessment eruit? Het assessment vakbekwaam indiceren is een interactieve en leerzame dag waarbij je samen met andere wijkverpleegkundigen een anamnese afneemt bij een (fictieve) cliënt. Hierna stel je individueel een zorgplan op en dit zorgplan toets jij met behulp van intercollegiale toetsing aan de professionele standaard.

Je krijgt feedback van je collega’s en van de ervaren procesbegeleiders van de Wijkzorg Academie. Zo ontdek je hoe je in samenspraak met de cliënt de beste zorgverlening kunt afspreken, rekening houdend met zijn of haar wensen en behoeften. Je leert ook wat je al goed doet, waar je nog kunt verbeteren en hoe je ongewenste praktijkvariatie kunt voorkomen.

Aan het eind van de dag maak je een persoonlijk ontwikkelplan, dat je na drie weken nog eens bespreekt met de groep. Zo zorg je ervoor dat je jouw kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen en dat je vakbekwaam blijft indiceren.

Doelstelling: Het doel van het assessment is om de wijkverpleegkundige te helpen haar competenties en ontwikkelpunten te herkennen en te ontwikkelen, zodat ze betere, transparantere en uniformere zorgplannen en indicatiestellingen kan opstellen.

Niveau en gewenste voorkennis: Dit assessment is bedoeld voor verpleegkundigen die al minimaal een jaar ervaring hebben met het indiceren voor de zorgverzekeringswet. Je hebt dus al een basisniveau van kennis en vaardigheden op dit gebied. Het assessment bouwt hierop voort en helpt jou om jezelf verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Over de procesbegeleiders: dit assessment wordt begeleid door twee trainers van de Wijkzorg Academie (zie hiervoor bij “over ons”).

Studiebelasting/ accreditatie: Ter voorbereiding ontvangen de deelnemers een casuïstiek. Het assessment kent een fysieke bijeenkomst van één dag (9:00-17:00 uur) en een twee uur durend (online) terugkommoment na drie weken. Voor het assessment ontvang je 8 accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister V&V.

Groepsgrootte: Een assessment groep bestaat uit 6 deelnemers. Onze ervaring is dat er zo voldoende persoonlijke aandacht voor de deelnemers is en op die wijze wordt het leereffect zo groot mogelijk. 

Kosten:  € 425,= per deelnemer vrijgesteld van btw.

Bij het aanmelden van 6 deelnemers tegelijkertijd kunnen wij deze training aanbieden voor € 2350,= per groep, exclusief reiskosten, bij jullie op locatie.

Voor training op maat gelden aangepaste prijzen.

Wij doneren 50% van onze reiskosten aan het “zorgbos“; zo kunnen we de CO2 uitstoot, die we niet hebben kunnen uitsparen vanwege de reis, enigszins compenseren door het planten van bomen. (stukjenatuur.nl)

 

Je kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of het contactformulier invullen.

Direct aanmelden Open inschrijving

Kosten:  

Vrijgesteld van btw.


Bekijk hier onze algemene voorwaarden, het klachtenreglement en het privacy statement