Over ons

De Wijkzorg Academie is een maatschap van Sanne van der Ent en Milanda Koopman.

Sanne van der Ent

Sanne heeft een zeer brede ervaring als directeur, projectmanager, trainer en zelfstandig (wijk)verpleegkundige. Daarnaast is zij, door V&VN, opgeleid tot procesbegeleider intercollegiale toetsing. Ze is gespecialiseerd in kwaliteitszorg, coachen van zorgverleners én leiderschap. Ze levert bijdragen aan het professionaliseringsproces van zorgaanbieders middels opstellen kwaliteitsbeleid (o.a. medicatieveiligheid) en kennisoverdracht. Door de combinatie van bestuurlijke ervaring, projectwerkzaamheden en activiteiten binnen het primair proces is ze bij uitstek in staat te ondersteunen bij leren en verbeteren van kwaliteit.

Milanda Koopman
Milanda is coachend (wijk)verpleegkundige volgens de principes van Triple aim: “het verbeteren van de gezondheid van mensen, het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van zorg en het verlagen van de kosten”. Met name inzetbaar in projectmatige en adviserende rollen dichtbij de uitvoerende zorg.
Haar ervaring ligt vooral op het gebied van het coördineren, managen en organiseren van zorg. Daarnaast heeft zij de Master of Science Verplegingswetenschappen afgerond. Hierdoor is zij zeer goed in staat om kennis gebaseerd op onderzoek te verbinden aan de realiteit van de verpleegkundige praktijk. Haar specialisaties zijn het ‘classificatiesysteem Omaha System’ en ‘procesbegeleiding intercollegiale toetsing’.

Binnen de Wijkzorg Academie zijn wij experts in intercollegiale toetsing.  Wij inspireren zorgverleners om kritisch te kijken naar hun vak, zodat zij succesvol en met plezier steeds verder kunnen professionaliseren.

Door het geven van trainingen helpen wij zorgprofessionals met:

  • Het bewaken van de structuur tijdens (werk)besprekingen
  • Het methodisch werken
  • Het reflecteren op de eigen beroepsuitoefening via een vaste systematiek (=intercollegiale toetsing)
  • Het tonen en vergroten van persoonlijk/professioneel leiderschap
  • Het verbeteren van kwaliteit en veiligheid op de werkvloer.

Trainingen kunnen op locatie gegeven worden, digitaal of op een centrale plek in het land.

Samenwerkingspartners