Masterclass: “Normenkader”

“De verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige is niet beperkt tot een enkel aspect zoals indiceren, maar omvat het gehele verpleegkundige zorgproces, dat de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant doorloopt. Vanaf 2015 heeft de wijkverpleegkundige zich hier (weer) in bekwaamd en de beroepsgroep ontwikkelt zich op dit gebied steeds verder door onderwijs en intercollegiaal toetsen”. (Expertisegebied wijkverpleegkundige)

Zowel via open inschrijving als incompany te volgen; 

Eerst volgende Masterclass maandagmiddag 26 augustus 2024 van 13:00-17:00 uur

Neem contact met ons op voor andere data!

Deze Masterclass richt zich op één van de belangrijkste documenten uit de professionele standaard van een wijkverpleegkundige: “Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving”.  

Inhoud van deze Masterclass:

Tijdens deze Masterclass wordt middels een interactieve bijeenkomst verder ingegaan op de verantwoordelijkheden van de wijkverpleegkundige in het verpleegkundige zorgproces besproken met behulp van de volgende inhoudelijke onderdelen:

  • Verpleegkundige Autonomie en gewenste deskundigheid tijdens het indiceren van zorg
  • Eigen regie en zelfredzaamheid van jouw cliënten;
  • Indiceren van zorg in de wijkverpleging: de eerste vier stappen van het verpleegkundig proces zoals beschreven in het normenkader.
  • Uitvoering van zorg en evaluatie in de wijkzorg (de laatste stappen van het verpleegkundig proces)
  • Verslaglegging in de wijkzorg
  • Overdracht van zorg

Doelstelling:

Na deelname aan deze Masterclass is jouw kennis over de inhoud van het normenkader én het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving toegenomen. Jij kent de normen en hoe jij ze in jouw werk als wijkverpleegkundige dagelijks in kan zeten en toepassen.

Niveau en gewenste voorkennis:

wijkverpleegkundigen, die zich bezighouden met indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de thuisomgeving.

Mogelijk vervolg: Het is mogelijk om op aanvraag een 2e deel van deze Masterclass te volgen. Dit deel is meer gericht op (wijk)verpleegkundigen die al bekend zijn met de basistheorie over het normenkader. In het 2e deel van de Masterclass spelen de deelnemers met elkaar op locatie een spel over de 6 normen uit het normenkader. Het doel is om kort en kracht uit te leren leggen aan collega’s wat er in het normenkader staat en wat het belang van een norm is voor de wijkverpleging in zijn algemeen. De deelnemers leren de normen verwoorden en zij leren op welke wijze zij de normen daadwerkelijk kunnen inzetten binnen hun dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast vormt deze Masterclass een goede basis voor wijkverpleegkundigen die willen deelnemen aan de begeleide intercollegiale toetsing.

Studiebelasting/ accreditatie:

de Masterclass levert 4 accreditatiepunten op in het kwaliteitsregister V&V.

Groepsgrootte:

de groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en start bij minimaal 6 aanmeldingen. Onze ervaring is dat er zo voldoende persoonlijke aandacht voor de deelnemers is en op die wijze wordt het leereffect zo groot mogelijk. 

Kosten:

p.p. € 145,- per deel vrijgesteld van btw. Voor incompany kunnen wij op aanvraag een aangepast tarief aanbieden.

 Je kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of het contactformulier invullen.

Direct aanmelden

Kosten:

vrijgesteld van btw.

Coöperatieleden van “De Zorgprofessional” kunnen 50% van de deelnamekosten declareren. Meer informatie hierover in de regiobijeenkomsten van De Zorgprofessional. 

Bekijk hier onze algemene voorwaarden, het klachtenreglement en het privacy statement