-ONLINE- Kwaliteitskader Wijkverpleging

“Het kwaliteitskader beoogt richting te geven aan de ontwikkeling van wijkverpleging in Nederland. Het wil antwoord geven op de vraag wat goede wijkverpleging is en wat de samenleving ervan te verwachten heeft. Aan de betrokken zorgverleners en organisaties voorziet het in richting bij de opdracht om wijkverpleging te versterken. Het is niet alleen een beschrijving maar ook een ambitie, een richting waarin wijkverpleging zich wil bewegen. Het kwaliteitskader is dynamisch: het is een perspectief dat zich zal door  ontwikkelen.”. (Kwaliteitskader Wijkverpleging)

Deze training “Kwaliteitskader Wijkverpleging” richt zich op de vraag wat nu eigenlijk goede wijkverpleging is en wat een cliënt en zijn naasten kunnen verwachten wanneer zij zijn aangewezen op formele zorg vanuit de wijkverpleging.

Inhoud van de training: Tijdens deze cursus wordt er middels theoriegedeelten aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  1. Wat mag de cliënt van het team wijkverpleging verwachten?
  2. Aan welke professionele kwaliteitseisen moet wijkverpleging voldoen?
  3. Aan welke organisatorische randvoorwaarden moet wijkverpleging voldoen?
  4. Hoe meet je of de client krijgt wat hij mag verwachten? (PREM & PROM)

Om de training optimaal te benutten is het belangrijk dat je goed voorbereid naar de bijeenkomst komt, het gelezen hebben van het kwaliteitskader is echt een essentieel onderdeel van deze training!

De bijeenkomst wordt afgesloten met de bespreking van een, door 1 van de deelnemers ingebracht, deel uit het kwaliteitskader. Op deze manier wordt er direct handen en voeten gegeven aan de nieuw geleerde kennis

Doelstelling: Na deze training kennen de deelnemers de inhoud van het kwaliteitskader en kunnen zij de betekenis van het kwaliteitskader binnen hun eigen werkomgeving/ organisatie. De deelnemers hebben na afloop van de training op 2 specifieke (door hen zelf aangedragen) punten een verdiepingsslag gemaakt en zij nemen verbeterpunten mee voor de cliëntenzorg/ beroepsuitoefening en met betrekking tot de randvoorwaarden binnen hun organisatie.

Niveau en gewenste voorkennis: Van deelnemers wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een diploma N3 verzorgenden (IG), N4 verpleegkundige of N6 (wijk)verpleegkundige. Daarnaast ben je werkzaam in de wijkverpleging.

Over de Trainers: De training wordt gegeven door Sanne van der Ent en Milanda Koopman. Sanne en Milanda hebben beiden ruime ervaring als wijkverpleegkundige/procesbegeleider/trainer en geven graag hun opgedane kennis en praktijkervaring door. 

Studiebelasting/ accreditatie: Er is één bijeenkomst van drie uur, met daaraf voorafgaand een huiswerkopdracht van circa 1 uur. De huiswerkopdracht bestaat uit het lezen van het kwaliteitskader en het arceren van 1 stuk tekst uit het kwaliteitskader waar de deelnemer het met de medecursisten over wil hebben tijdens de training. De cursus levert 4 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister V&V.

Groepsgrootte: de groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en start bij minimaal 6 aanmeldingen. Onze ervaring is dat er zo voldoende persoonlijke aandacht voor de deelnemers is en op die wijze wordt het leereffect zo groot mogelijk. 

Kosten: Deelname aan de training, kost p.p. € 125,- vrijgesteld van btw. Voor een incompany training geldt een aangepast tarief.

Direct aanmelden

Kosten:


vrijgesteld van btw.


Bekijk hier onze algemene voorwaarden, het klachtenreglement en het privacy statement