Wij werken vanaf nu samen met Omaha System Support

Met ingang van 2022 zijn wij als “scholingsbureau” aangesloten bij Omaha System Support. Tijdens het begeleiden van wijkverpleegkundigen bij  intercollegiale toetsing komen er regelmatig (reflectie)vraagstukken naar voren die gekoppeld zijn aan het classificatiesysteem Omaha System. Zo kan een vraag zijn: “Waar kan ik terugvinden of de doelen in mijn (Omaha System) zorgplan SMART moeten zijn?” Met elkaar gaat een toetsgroep dan toetsen wat de professionele standaard is op het gebied van een zorgplan volgens classificatiesysteem Omaha. Door bij Omaha System Support aan te sluiten kunnen wij (wijk)verpleegkundigen en andere zorg- en welzijnsprofessionals nu nog beter ondersteunen in het verder professionaliseren van hun werkzaamheden. Bij het begeleiden van het proces van intercollegiale toetsing en bij de door ons aangeboden trainingen kunnen wij in afstemming de bij de deelnemers passende classificatie methodiek inzetten. Meer weten? zie ons trainingsaanbod op Trainingen – Wijkzorg Academie

Share: