Wij geven een workshop!

Hoewel vrijwel iedere verpleegkundige gewend is om methodisch te werken via het verpleegkundig proces, blijkt dat het toetsen van de eigen werkzaamheden volgens een vaste systematiek nog geen standaard onderdeel van de deskundigheidsbevordering voor verpleegkundigen is.
Onze workshop tijdens het online congres “Kennis en kunde van indiceren in de wijkverpleging” gaat in op de toegevoegde waarde van intercollegiale toetsing. Kom jij Vrijdag 28 mei 2021 | 12.00 – 17.30 uur ook?”
Share: