Training Methodisch (samen)werken binnen de verpleeghuiszorg

Algemeen
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt methodisch werken de basis van verpleeghuiszorg genoemd. Een kenmerk van methodisch (samen) werken is dat je alle stappen van het primaire proces systematisch doorloopt.

In deze training staan leren en ontwikkelen via intercollegiale toetsing centraal. De inhoudelijke en de randvoorwaardelijke thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormen de rode draad.

Doel van de training
Het versterken van de basis en vakkennis van de zorgprofessionals, zodat zij kritischer leren kijken naar hun beroepsuitoefening.

Inhoud van de training:

  • Het werken volgens het zorgplan (o.a. m.b.t. decubitus, Advance Care Planning, middelen en maatregelen, continentie, voeding)
  • Methodisch rapporteren
  • Samenwerking en overdracht met/aan andere disciplines
  • Risicosignaleringen
  • Medicatieveiligheid
  • Persoonlijk leiderschap

Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met de bespreking van een, door 1 van de deelnemers ingebrachte, casus. Op deze manier wordt aan het einde van iedere bijeenkomst de nieuw geleerde kennis direct in de praktijk gebracht en intercollegiaal getoetst.

Duur
De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur.

Data
De trainingsdata worden in overleg vastgesteld.

Aantal deelnemers
Omdat de interactie in de groep de basis is van het “van en met elkaar” leren, bestaat de groep uit maximaal 8 deelnemers. Onze ervaring is dat er zo voldoende persoonlijke aandacht voor de deelnemers is en op die wijze wordt het leereffect zo groot mogelijk.

Locatie
De training vindt bij voorkeur plaats bij u op locatie. Desgewenst kan de training digitaal plaatsvinden.

Kosten
Offerte op aanvraag.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V met 9 punten.