Terugkijken 2023

Onze kerstbrief 2023

Het einde van het jaar nadert, en dat is een prima tijd om eens terug te blikken op het afgelopen jaar, en om dankbaar te zijn voor de mooie momenten die we hebben beleefd.

Wat een jaar was het! We hebben veel geleerd en wat zijn wij gegroeid als duo en als organisatie. Hier zijn een paar hoogtepunten van 2023 die we graag met jullie willen delen:

 • We hebben het “Omaha System Approved 2023” keurmerk behaald, waarmee we laten zien dat we kwalitatief hoogwaardige Omaha System trainingen leveren volgens de standaard van Stichting Omaha System Support.
 • We hebben een artikel gepubliceerd in de Nurse Academy over intercollegiale toetsing, waarin we onze ervaringen en best practices delen met andere zorgprofessionals.
 • We hebben een succesvolle Zomer Academie georganiseerd, waar we 12 bijscholingsmomenten hebben aangeboden over verschillende thema’s, zoals verpleegkundige autonomie, eigen regie, indiceren, verslaglegging, en evaluatie.
 • Wij doneren sinds het afgelopen jaar 50% van onze reiskosten aan https://stukjenatuur.nl/donateurs-zorgbos/; zo kunnen we de CO2 uitstoot, die we niet hebben kunnen uitsparen vanwege de reis, enigszins compenseren door het planten van bomen.
 • We hebben ons eigen YouTube-kanaal gelanceerd, waar we online trainingen, tips, en inspiratie delen met onze volgers.
 • We hebben diverse trainingen georganiseerd zoals het Normenkader, Omaha System, intercollegiale toetsing en intervisie, om jullie te ondersteunen bij het op peil houden en verbeteren van jullie kennis en vaardigheden.
 • In samenwerking met Collegamento hebben wij ook in 2023 de opleiding tot procesbegeleider Intercollegiale Toetsing aangeboden. Op deze wijze zijn er inmiddels al ruim 250 wijkverpleegkundigen opgeleid tot procesbegeleider intercollegiale toetsing.
 • Daarnaast hebben wij zelf ook diverse trainingen gevolgd, zoals het certificatietraject Discover gedrag, drijfveren en talenten; Omaha System data- gedreven werken; Masterclasses over de nieuwe bekostiging wijkverpleging, hulpmiddelen inzet en Lesgeven met tekeningen.
 • Met ingang van dit jaar heeft Margreet de Jong ons team versterkt als freelancer. Zij heeft ons ondersteund met haar expertise en enthousiasme. Zij is een waardevolle aanvulling op ons team.
 • We willen ook Nicole Arens bedanken voor het up to date houden van de kennisbank op onze website. Zij heeft ervoor gezorgd dat jullie altijd toegang hebben tot de meest actuele informatie en documenten.
 • Tot slot willen we ook onze klachtenfunctionaris Caroline Oosterbaan bedanken, die weliswaar geen werk heeft gehad maar wel beschikbaar is voor het geval dat. Zij heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de kwaliteit en de klanttevredenheid van onze dienstverlening.

We willen iedereen bedanken voor de samenwerking dit jaar.
We hopen dat jullie een fijne kerst hebben, en dat jullie kunnen genieten van het leven.

We kijken uit naar een nieuw jaar vol nieuwe kansen, uitdagingen, en successen.

Met vriendelijke groet,

Sanne en Milanda van Wijkzorg Academie

 

Share: