Professioneel handelingskader van de wijkverpleging

Voor onze trainingen en tijdens de Intercollegiale Toetsing gebruiken wij veelvuldig documenten die ons helpen om te bepalen wat in een bepaalde situatie ‘goed handelen’ is.  Je kunt hierbij denken aan wetten, richtlijnen, protocollen, onze beroepscode, kwaliteitskaders en – standaarden, gedragsregels, handreikingen,  maar ook aan handige websites om beter zorg te kunnen verlenen. Al deze documenten vormen gezamenlijk onze professionele standaard, die ons ondersteunt bij het verlenen van veilige, verantwoorde en goede zorg.

Gedurende de Intercollegiale Toetsingen zetten wij deze standaarden regelmatig in om met elkaar te toetsen of ons (wijk)verpleegkundige handelen op orde is:  “doen wij het zoals we met elkaar afgesproken hebben, leggen we een bepaalde beroepsnorm of richtlijn allemaal op de zelfde manier uit, weten we eigenlijk wel precies wat er in de wet staat in relatie tot een bepaalde casus”? Alle documenten die wij tussen 2018 en heden ingezet hebben zijn door ons verzameld in onze kennisbank. Die kennisbank is tot nu toe alleen toegankelijk geweest voor onze cursisten en voor de deelnemers aan intercollegiale toetsing bij de Wijkzorg Academie.

Echter vanuit het oogpunt van samenwerken, samen groeien als beroepsgroep en samen leren en ontwikkelen, hebben wij besloten onze kennisbank vanaf nu te delen met iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Het expertisegebied wijkverpleegkundige heeft ons geholpen bij de opbouw van de kennisbank. In hoofdstuk 4 van dit expertisegebied staan de competenties van de wijkverpleegkundige beschreven. In de kennisbank vind je deze competenties terug. Elke competentie vertegenwoordigt in de kennisbank een eigen hoofdstuk, hieronder zijn per competentie kernbegrippen opgenomen. Deze kernbegrippen bevatten, naast een omschrijving van de competentie, linkjes naar onze vakinhoudelijke normen, juridische normen en mengvormen daarvan.

Wij hopen dat wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen & verzorgenden in de wijk onze kennisbank als een steun ervaren om te bepalen hoe de zorg kwalitatief goed, verantwoord en veilig met zo min mogelijk ongewenste praktijkvariatie geboden kan worden.

 

 

Share: