Training: Begeleide Intercollegiale Toetsing voor Wijkverpleegkundigen (Fysiek)

“De verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige is niet beperkt tot een enkel aspect zoals indiceren, maar omvat het gehele verpleegkundige zorgproces, dat de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant doorloopt. Vanaf 2015 heeft de wijkverpleegkundige zich hier (weer) in bekwaamd en de beroepsgroep ontwikkelt zich op dit gebied steeds verder door onderwijs en intercollegiaal toetsen”. (Expertisegebied wijkverpleegkundige)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgverlener daarnaast om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Zorgverzekeraars hebben deze voorwaarde daarom opgenomen in hun inkoopeisen. Het dient een overleg te zijn met knelpunten en/of leerpunten waarbij men van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt. Intercollegiale toetsing is zo’n reflectie moment.

Wat ga je doen? Tijdens intercollegiale toetsing breng je een anamnese met een daarbij behorend zorgplan in. Met elkaar bekijken we of jouw zorgplan is onderbouwd met verpleegkundige interventies die passen bij een ziektebeeld of verpleegprobleem (klinisch redeneren) en of jou zorgplan voldoet aan kwaliteitseisen en de geldende wet en regelgeving (professionele standaard). Daarbij worden onder andere het verpleegkundig proces, meetinstrumenten en protocollen/procedures ingezet om de kwaliteit van het zorgplan op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Doelstelling: Na deelname heb je jouw handelen kritisch beschouwd vanuit (eigen en andermans) ervaringen en theoretische inzichten. Het doel van intercollegiaal toetsen is het vergroten van de kwaliteit van het (eigen) professioneel handelen; zowel jij als jouw cliënten profiteren hiervan.

Niveau en gewenste voorkennis: Wijkverpleegkundigen, die zich bezighouden met indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de thuisomgeving.

Over de Trainers: De training wordt gegeven door Sanne van der Ent en Milanda Koopman. Sanne en Milanda hebben beiden ruime ervaring als wijkverpleegkundige/procesbegeleider/trainer en geven graag hun opgedane kennis en praktijkervaring door. 

Studiebelasting/ accreditatie: De intercollegiale toetsing bestaat in totaal uit drie bijeenkomsten. De eerste keer duurt 3 uur en de twee daaropvolgende keren 2 uur per bijeenkomst (totaal investering: 7 uur bij elkaar komen en 3 uur voorbereiding). De bijeenkomsten leveren in totaal 2 accreditatiepunten en 8 ODA punten op in het kwaliteitsregister V&V.

Groepsgrootte: Omdat de interactie in de groep de basis is van het “van en met elkaar” leren, bestaat de groep uit 5 á 6 deelnemers. Onze ervaring is dat er zo voldoende persoonlijke aandacht voor de deelnemers is en op die wijze wordt het leereffect zo groot mogelijk. 

Kosten: Deelname aan de intercollegiale toetsing, waarbij iedere deelnemer aan de beurt zal komen om een casus in te brengen, kost € 350,- excl. BTW (op locatie). Een aangepast tarief is bespreekbaar voor een in company training.

Wanneer je jezelf online inschrijft voor een training dan ben je verzekerd van een plek in de training.

 Je kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of het contactformulier invullen.

Direct aanmelden


Vrijgesteld van btw.

Coöperatieleden van “De Zorgprofessional” kunnen 50% van de deelnamekosten declareren bij hun coöperatie. Meer informatie hierover in de regiobijeenkomsten van De Zorgprofessional. 

Bekijk hier onze algemene voorwaarden, het klachtenreglement en het privacy statement