Gratis spel “Een rondje professionele standaard”

Welk beroep jij ook uitoefent, de meeste professies kennen een professionele standaard. De professionele standaard van een professie wordt gevormd door alle vakinhoudelijke normen, juridische normen en mengvormen daarvan. De professionele standaard is daarmee een soort van kapstok waaraan algemeen aanvaarde uitgangspunten van het beroep zijn opgehangen.
De Wijkzorg Academie biedt jou & jouw team/collega’s de mogelijkheid om gratis te spelen.
In het spel staat de professionele standaard van een professie (beroep/ vak) centraal. Met elkaar leer je alles over deze kapstok waaraan algemeen aanvaarde uitgangspunten van jouw beroep zijn opgehangen.
Het spel bestaat uit een fictieve 18 holes golfbaan. Iedere hole staat voor een vraag over het werken volgens de professionele standaard.
Je speelt het spel (in een team van 4 personen) met elkaar. Er kunnen meerdere teams tegelijkertijd spelen.
Na afloop van het spel reflecteren jullie met elkaar op de “18 holes” die jullie doorlopen hebben.
De link naar het spel vind je HIER
Veel plezier met het spel!
Willen jullie het spel liever onder begeleiding van een procesbegeleider spelen of hebben jullie na het spel behoefte om met elkaar aan intercollegiale consultatie over de eigen professionele standaard te doen? Wellicht kunnen wij dan iets voor jullie betekenen.
De Wijkzorg Academie is gespecialiseerd in het begeleiden van het proces tijdens de intercollegiale consultatie. Neem voor meer informatie: www.wijkzorgacademie.nl
Share: