Een geslaagde netwerkbijeenkomst voor zorg en welzijn in Schagen

Op dinsdag 17 oktober 2023 vond er een netwerkbijeenkomst plaats voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg en welzijn sector in de gemeente Schagen. De bijeenkomst was georganiseerd door Humanitas, Sportservice Noordkop, Gemeente Schagen, Mantelzorg Centrum, De Hoofdzaak, Wonen Plus Welzijn en EOS samenwerkingspartners “Evean, Omring & Woonzorggroep Samen”. Het doel van de bijeenkomst was om elkaar beter te leren kennen, kennis en ervaringen uit te wisselen, en samenwerking te bevorderen.

De bijeenkomst werd druk bezocht door ruim 80 deelnemers vanuit verschillende disciplines, zoals huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, sociaal werkers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, en vrijwilligers. Aan de hand van stellingen over actuele thema’s in de zorg en welzijn sector werden er levendige en leerzame gesprekken gevoerd in kleine groepjes. De stellingen gingen onder andere over preventie, participatie, zelfredzaamheid, eenzaamheid, dementie, en palliatieve zorg.

De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Ze gaven aan dat ze veel nieuwe contacten hebben gelegd, meer inzicht hebben gekregen in elkaars werkwijze en aanbod, en ideeën hebben opgedaan voor mogelijke samenwerking. De organisatoren waren ook tevreden over het verloop van de bijeenkomst en spraken de wens uit om dit soort netwerkbijeenkomsten vaker te organiseren in de toekomst.

Het project EOS wordt begeleid door Wijkzorg Advies. Met project EOS willen de partners hun  samenwerking op het gebied van onplanbare nachtzorg, eerstelijnsverblijf-coördinatie, verpleegtechnische zorg, verpleegkundige ouderenzorg en gegevensuitwisseling tussen VVT en ziekenhuis. verder aanscherpen en verbeteren in twee pilotwijken: Schagen en Wieringerwerf.

Share: