Begeleide Intercollegiale Toetsing

Wijkverpleegkundigen indiceren zelf de benodigde zorg voor cliënten die thuis wonen. Om hen daarin te ondersteunen zijn diverse documenten ontwikkeld, zoals het normenkader. Ten opzichte van 2019 is de bekendheid en het gebruik van deze documenten onder verpleegkundigen licht gestegen. Er blijven verbeteringen mogelijk, zowel in het gebruik van de documenten als in de documenten zelf. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder bijna 200 verpleegkundigen die indiceren in de wijkverpleging.

Sinds begin 2019 heeft de Wijkzorg Academie, een bijdrage geleverd aan het vergroten van de bekendheid en het gebruik van deze documenten, die gezamenlijk de professionele standaard worden genoemd.

Tijdens onze bijeenkomsten Begeleide Intercollegiale Toetsing bieden wij wijkverpleegkundigen namelijk de mogelijkheid hun eigen handelen uit het verleden te toetsen aan vooraf geformuleerde en geaccepteerde beroeps/kwaliteitsnormen: de professionele standaard!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens naar onze online training Begeleide Intercollegiale Toetsing voor Wijkverpleegkundigen

 

Share: