Naam  
Email  
telefoonnummer  
  
  

Binnenkort starten wij weer met nieuwe groepen intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen.

 

De intercollegiale toetsing is een georganiseerd reflectie moment waarbij je inzicht en feedback krijgt op jouw handelen als (wijk of gespecialiseerd) verpleegkundige.

 

Het voordeel van deelname aan onze intercollegiale toetsing is dat je via een vaste methodiek werkt.

Zodat jij na het bijwonen van 3 bijeenkomsten intercollegiale toetsing aantoonbaar kunt laten zien dat je op een gestructureerde wijze hebt gewerkt aan reflectie met beroepsgenoten. 

 

Wij bieden de intercollegiale toetsing zowel individueel als in-company aan. 

 

De eerste bijeenkomst is gepland en duurt ongeveer 3 uur. De overige 2 bijeenkomsten van 2 uur plannen we, in overleg met elkaar, tijdens de eerste sessie.

 

We streven naar een minimum van 5 deelnemers omdat tijdens intercollegiale toetsing de interactiviteit in een groep de basis is van het "van en met" elkaar leren. Bij minimaal 4 inschrijvingen kan een groep doorgang vinden.

 

Kosten: € 350,00 excl BTW.
Plaats:  Digitaal 

 

Accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister V&V zijn aangevraagd (theorie gedeelte). Na afloop van de Intercollegiale toetsing krijg je een bewijjs van deelname waarmee je 10 ODA punten (Overige Deskundigheidsbevorderende activiteiten) kunt opvoeren in het kwaliteitsregister. 

 

Voor wijkverpleegkundigen die zich inzetten via platform VmZ (https://platformvmz.nl/vmz/voor-wijkverpleegkundigen/), zal het platform de kosten op zich nemen. Vermeld daarvoor bij je inschrijving dat je werkt in opdracht van PlatformVmZ.