De Wijkzorg Academie is een maatschap van Sanne van der Ent en Milanda Koopman.

 

Milanda Koopman

 

Milanda is primair proces coach, wijkverpleegkundige en verplegingswetenschapper. Ze is gespecialiseerd in het Omaha classificatiesysteem en in procesbegeleiding bij intercollegiale toetsing. 

Ze heeft bijna 30 jaar werkervaring als wijkverpleegkundige, projectmanager, manager en beleidsadviseur. Sinds enige jaren is ze actief als zelfstandig ondernemer. Ze heeft meerdere masterclasses gevolgd en heeft een brede expertise op het gebied van kwaliteit, impact van wet- en regelgeving en coachen van (wijk)verpleegkundigen. 

 

Sanne van der Ent

 

Sanne heeft een zeer brede ervaring als directeur, projectmanager, procesbegeleider intercollegiale toetsing en zelfstandig wijkverpleegkundige. Ze is gespecialiseerd in het organiseren van zorg, coachen van zorgverleners én verpleegkundig leiderschap. Daarnaast levert ze bijdragen aan het professionaliseringsproces van zorgaanbieders middels opstellen kwaliteitsbeleid (o.a. medicatieveiligheid) en kennisoverdracht. Door de combinatie van managementrollen, projectwerkzaamheden en activiteiten binnen het verpleegkundig proces is ze bij uitstek in staat de toekomstbestendige rol van de wijkverpleging vorm te geven.